CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
SỞ LAO ĐỘNG - TB VÀ XH
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Trang chủ
Tìm kiếm thủ tục
Tra cứu hồ sơ
Hướng dẫn đăng ký hồ sơ
Thông tin về hành chính dịch vụ công
 •  Theo Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ, dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.


  1. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.


  2. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.


  3. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.


  4. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Đăng ký nội quy lao động
Cơ quan thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Lĩnh vực: Lao động - Tiền lương
Ghi chú:  
Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở Lao động-Thương bình và Xã hội tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu.

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)  
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Sở Lao động-Thương bình và Xã hội tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu.

Cơ quan phối hợp (nếu có)  
Cách thức thực hiện

Nộp trực tuyến hoặc trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận 1 cửa

Lệ phí thực hiện

Không thu phí

Thời hạn giải quyết 06
Đối tượng thực hiện

Người sử dụng lao động

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy xác nhận đã nhận hồ sơ đăng ký Nội quy lao động.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

+ Bộ Luật lao động năm 2012.

+ Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/1/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động

Bước 1. Người sử dung lao động chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật và nộp cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (Khu trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh, số 11 đường Trường Chinh, phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

Bước 2: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp giấy xác nhận đã nhận hồ sơ đăng ký nội quy lao động cho người sử dụng lao động đối với trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ.  Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn để người đến nộp bổ sung đầy đủ hồ sơ theo qui định.

Bước 3. Trong  thời hạn 07 ngày làm việc, nếu phát hiện nội quy lao động có quy định trái pháp luật thì Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có văn bản thông báo và hướng dẫn người sử dụng lao động sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại nội quy lao động.


STT Tên loại giấy tờ Số bản chính Số bản sao Biểu mẫu
1 Biên bản góp ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động ( Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành Công đoàn cấp trền nếu công ty chưa có tô chức Công đoàn) 0 1  
2 Công văn đăng ký nội quy lao động 1 0  
3 Nội quy lao động 0 1 Tải về

Số bộ hồ sơ:

01

THÔNG TIN HỒ SƠ
Mã hồ sơ Tự động phát sinh Ngày tạo : 15/07/2020
Lĩnh vực đầu tư
Loại hồ sơ
Phòng
Họ và tên * Số CMND *
Email Điện thoại *
Địa chỉ *
Tổ chức/ doanh nghiệp
Ghi chú


CÁC LOẠI GIẤY TỜ YÊU CẦU ĐÍNH KÈM
STT Có/Không Tên loại giấy tờ Số bản chính Số bản sao Tập tin đính kèm Biểu mẫu
1 Công văn đăng ký nội quy lao động 1 0  
2 Biên bản góp ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động ( Ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc Ban chấp hành Công đoàn cấp trền nếu công ty chưa có tô chức Công đoàn) 0 1  
3 Nội quy lao động 0 1 Tải về
- Lưu ý dung lượng các tập tin đính kèm không được quá 20M
- Tên tập tin vui lòng đặt không dấu và không có ký tự đặc biệt.
Chú ý : Tất cả hồ sơ doanh nghiệp/tổ chức nộp phải chịu trách nhiệm về tính pháp lý


Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC:

Các quy định của Nội quy lao động không trái với pháp luật lao động.

 

Đáp ứng nhu cầu người dân và công nghệ

 
Trở về
Tra cứu kết quả hồ sơ

 • Để thực hiện tra cứu tình trạng hồ sơ, xin vui lòng nhập số biên nhận hồ sơ:

  (Ví dụ: Nhập số 0192331100435 rồi bấm nút Tra cứu)

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

 

Cơ quan chủ quản: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Địa chỉ: Trung tâm hành chính tỉnh, 11 Trường Chinh, Phước Trung, Tp. Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: 0643.541.812Fax: 0643.540.705 - Email: soldtbxh@baria-vungtau.gov.vn; soldtbxh-bariavungtau@chinhphu.vn