CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
SỞ LAO ĐỘNG - TB VÀ XH
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Trang chủ
Tìm kiếm thủ tục
Tra cứu hồ sơ
Hướng dẫn đăng ký hồ sơ
Thông tin về hành chính dịch vụ công
 •  Theo Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ, dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.


  1. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.


  2. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.


  3. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.


  4. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Cơ quan thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Lĩnh vực: Việc Làm
Ghi chú:  
Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)  
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Cơ quan phối hợp (nếu có)  
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ thông qua phần mềm dịch vụ công: www.dichvucong.soldtbxh.baria-vungtau.gov.vn

Lệ phí thực hiện

450.000 VND

Thời hạn giải quyết 03
Đối tượng thực hiện

Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người sử dụng lao động

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy phép lao động được cấp lại cho người lao động nước ngoài

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Bộ Luật Lao động năm 2012;

- Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động Thương binh –Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Quyết định số 2720/QĐ-UBND ngày 29/11/2013 của UBND tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu về việc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về người lao động nước ngoài thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

- Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu về việc quy định mức thu và sử dụng phí cấp GPLĐ cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn  tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu.

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.  

a. Đối với trường hợp cấp lại do giấy phép lao động bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động:

Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày người lao động nước ngoài phát hiện giấy phép lao động bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động thì người lao động nước ngoài có trách nhiệm báo cáo người sử dụng lao động;

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người sử dụng lao động nhận được báo cáo của người lao động nước ngoài, phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng tàu nơi đã cấp giấy phép lao động đó.

b. Đối với trường hợp cấp lại do giấy phép lao động hết hạn:

Trước ít nhất 05 ngày nhưng không quá 15 ngày, trước ngày giấy phép lao động hết hạn, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao động cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thông qua phần mềm dịch vụ công: www.dichvucong.soldtbxh.baria-vungtau.gov.vn.

Bước 3: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phần mềm gửi giấy biên nhận qua địa chỉ hộp thư đăng ký của người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn qua phần mềm để người nộp bổ sung đầy đủ theo quy định.

Bước 4: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội  địa chỉ số 11 Trường Chinh, khu Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Khi đến nhận kết quả thì đại diện của tổ chức, cá nhân phải nộp hồ sơ giấy theo quy định.

- Công chức trả kết quả kiểm tra hồ sơ sau đó yêu cầu đại diện của tổ chức ký vào sổ giao nhận và tiến hành giao giấy phép lao động.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày lễ, Tết). Cụ thể như sau:

+ Buổi sáng: từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30;

+ Buổi chiều: từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30. 


STT Tên loại giấy tờ Số bản chính Số bản sao Biểu mẫu
1 02 ảnh mầu kích thước 4cm x 6cm 1 0  
2 Giấy phép lao động đã được cấp 1 0  
3 Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép lao động của người sử dụng lao động 1 0 Tải về
4 (Giấy phép lao động bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung) Xác nhận của cơ quan Công an cấp xã của Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài theo quy định của pháp luật 0 1  
5 (Giấy phép hết hạn) Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe 0 1  
6 (Giấy phép hết hạn) Văn bản chứng minh đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Khoản 3 hoặc Khoản 4 hoặc Khoản 5 Điều 3 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP 0 1  
7 (Thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động) Giấy tờ chứng minh nội dung thay đổi 0 1  
8 Một trong các giấy tờ quy định tại Khoản 7 Điều 10 Nghị định số 11/2016/NĐ-CP 1 0  

Số bộ hồ sơ:

01

Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC:

Đáp ứng một trong các điều kiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao độngvề lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, cụ thể:

-  Giấy phép lao động bị mất, bị hỏng hoặc thay đổi nội dung ghi trên giấy phép lao động như họ, tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; số hộ chiếu; địa điểm làm việc.

- Giấy phép lao động hết hạn

 

Đáp ứng nhu cầu người dân và công nghệ

 
Trở về
Tra cứu kết quả hồ sơ

 • Để thực hiện tra cứu tình trạng hồ sơ, xin vui lòng nhập số biên nhận hồ sơ:

  (Ví dụ: Nhập số 0192331100435 rồi bấm nút Tra cứu)

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

 

Cơ quan chủ quản: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Địa chỉ: Trung tâm hành chính tỉnh, 11 Trường Chinh, Phước Trung, Tp. Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: 0643.541.812Fax: 0643.540.705 - Email: soldtbxh@baria-vungtau.gov.vn; soldtbxh-bariavungtau@chinhphu.vn