CHUNG TAY CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN
SỞ LAO ĐỘNG - TB VÀ XH
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Trang chủ
Tìm kiếm thủ tục
Tra cứu hồ sơ
Hướng dẫn đăng ký hồ sơ
Thông tin về hành chính dịch vụ công
 •  Theo Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ, dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.


  1. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ bảo đảm cung cấp đầy đủ các thông tin về thủ tục hành chính và các văn bản có liên quan quy định về thủ tục hành chính đó.


  2. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.


  3. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.


  4. Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.

Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Cơ quan thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Lĩnh vực: Việc Làm
Ghi chú:  
Cơ quan có thẩm quyền quyết định

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có)  
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Cơ quan phối hợp (nếu có)  
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ thông qua phần mềm dịch vụ công: www.dichvucong.soldtbxh.baria-vungtau.gov.vn

Lệ phí thực hiện

600.000 VND

Thời hạn giải quyết 07
Đối tượng thực hiện

Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và người sử dụng lao động

Kết quả của việc thực hiện TTHC

Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Bộ Luật Lao động năm 2012.

- Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Thông tư số 03/2014/TT-BLĐTBXH ngày 20/01/2014 của Bộ Lao động – Thương binh –Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Quyết định số 2720/QĐ-UBND ngày 29/11/2013 của UBND tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu về việc ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về người lao động nước ngoài thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu về việc quy định mức thu và sử dụng phí cấp GPLĐ cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn  tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu.

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.  

Trước ít nhất 15 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nơi người lao động nước ngoài có toàn bộ thời gian làm việc cho người sử dụng lao động.

Trường hợp người lao động nước ngoài không có toàn bộ thời gian làm việc cho người sử dụng lao động tại một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động nộp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đóng trụ sở chính của người sử dụng lao động.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thông qua phần mềm dịch vụ công: www.dichvucong.soldtbxh.baria-vungtau.gov.vn.

Bước 3: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì phần mềm gửi giấy biên nhận qua địa chỉ hộp thư đăng ký của người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn qua phần mềm để người nộp bổ sung đầy đủ theo quy định.

Bước 4: Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội  địa chỉ số 11 Trường Chinh, khu Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Khi đến nhận kết quả thì đại diện của tổ chức, cá nhân phải nộp hồ sơ giấy theo quy định.

- Công chức trả kết quả kiểm tra hồ sơ sau đó yêu cầu đại diện của tổ chức ký vào sổ giao nhận và tiến hành giao giấy phép lao động.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày lễ, Tết). Cụ thể như sau:

+ Buổi sáng: từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30;

+ Buổi chiều: từ 13 giờ 00 đến 16 giờ 30. 


STT Tên loại giấy tờ Số bản chính Số bản sao Biểu mẫu
1 Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế 0 1  
2 Văn bản xác nhận không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài có giá trị trong thời hạn 06 tháng 0 1  
3 Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động 1 0 Tải về
4 02 ảnh màu kích thước 4 x 6 cm 1 0  
5 Bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật 1 0  
6 Thông báo của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài 1 0  
7 Văn bản chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật 0 1  
8 (Người lao động nước ngoài chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại) Văn bản chứng minh người lao động nước ngoài được tham gia vào hoạt động của doanh nghiệp nước ngoài đã thành lập hiện diện thương mại tại Việt Nam 0 1  
9 (Người lao động nước ngoài chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại) Văn bản của của doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài cử người lao động nước ngoài vào Việt Nam để thành lập hiện diện thương mại của doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài đó 0 1  
10 (Người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp) Văn bản chứng minh người lao động nước ngoài đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng trước khi làm việc tại Việt Nam ít nhất 12 tháng 0 1  
11 (Người lao động nước ngoài di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp) Văn bản của doanh nghiệp nước ngoài cử người lao động nước ngoài sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài đó trên lãnh thổ Việt Nam 0 1  
12 (Người lao động nước ngoài vào Việt Nam thực hiện các loại hợp đồng hoặc thỏa thuận) Hợp đồng hoặc thỏa thuận ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và phía nước ngoài, trong đó phải có thỏa thuận về việc người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. 0 1  
13 (Trường hợp đặc biệt) Văn bản xác nhận đã thu hồi giấy phép lao động 0 1  
14 (Trường hợp đặt biệt) Giấy phép lao động hoặc bản sao chứng thực giấy phép lao động đã được cấp 0 1  

Số bộ hồ sơ:

01

Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện TTHC:

a) Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Người nước ngoài được cấp giấy phép lao động khi có đủ các điều kiện sau: 

 + Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Pháp luật.

 + Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.

 + Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.

Đối với người lao động nước ngoài hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, trực tiếp khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam hoặc làm việc trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và dạy nghề phải có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam về khám bệnh, chữa bệnh, giáo dục, đào tạo và dạy nghề.

 + Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.

 + Được chấp thuận bằng văn bản của Ban quản lý các  KCN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài.

 + Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.

b. Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính:

Người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho người người nước ngoài trước ít nhất 15 ngày làm việc kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động.

Trường hợp người lao động nước ngoài không có toàn bộ thời gian làm việc cho người sử dụng lao động tại một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động nộp cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đóng trụ sở chính của người sử dụng lao động.

 

Đáp ứng nhu cầu người dân và công nghệ

 
Trở về
Tra cứu kết quả hồ sơ

 • Để thực hiện tra cứu tình trạng hồ sơ, xin vui lòng nhập số biên nhận hồ sơ:

  (Ví dụ: Nhập số 0192331100435 rồi bấm nút Tra cứu)

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3
Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

 

Cơ quan chủ quản: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Địa chỉ: Trung tâm hành chính tỉnh, 11 Trường Chinh, Phước Trung, Tp. Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: 0643.541.812Fax: 0643.540.705 - Email: soldtbxh@baria-vungtau.gov.vn; soldtbxh-bariavungtau@chinhphu.vn